Menu

Nawigacja

Treść Strony

Wybory uzupełniające na Członka Rady Sołeckiej Sołectwa Kolonia Karolina

Działając na podstawie uchwały Nr XXXI.275.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej Sołectwa Kolonia Karolina, ustala się termin Zebrania Wiejskiego, w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka Rady Soleckiej Sołectwa Kolonia Karolina, na dzień 12 października (wtorek) 2021 r., o godz.: 17:30. Zebranie odbędzie się na posesji przy ul. Dr Jana Huberta 99 w Karolinie (Sołectwo Kolonia Karolina).

Jednocześnie ustala się II termin zebrania na dzień 12 października 2021 r., godz.: 17:45, jeśli w I terminie nie będzie uczestniczyło w Zebraniu Wiejskim 1/10 stałych mieszkańców Sołectwa, uprawnionych do głosowania. 

Porządek Zebrania Wiejskiego:
1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów członka Rady Sołeckiej;
4. Przeprowadzenie wyborów członka Rady Sołeckiej;
5. Sprawy różne i wolne wnioski;
6. Zamknięcie obrad.

Załączniki:

  • Uchwała Nr XXXI.275.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej Sołectwa Kolonia Karolina (PDF)
  • Zawiadomienie Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki w sprawie Zebrania Wiejskiego (PDF)

Wstecz

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...