Nawigacja

Treść Strony

Nielegalne włączenia deszczówki do kanalizacji sanitarnej to przestępstwo

GZGK w Mińsku Mazowieckim przypomina, że wprowadzanie wód opadowych z powierzchni dachu do kanalizacji sanitarnej poprzez podłączenie rynien  - jest przestępstwem.

Zgodnie z art. 9.1. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków „zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej”.

Wszystkie wykryte tego typu sprawy będą kierowane do organów ścigania. Nieprzestrzeganie zakazów, skutkuje karą ograniczenia wolności lub grzywną do 10 000 zł.

Do oczyszczalni czy do ziemi?
Każdy rodzaj nieczystości płynnych posiada swoje miejsce docelowe. Ścieki bytowe z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki muszą trafić do Oczyszczalni Ścieków PWiK. Wody opadowe spływają natomiast do rzek i rowów, do gleby. Kanalizacja deszczowa służy przede wszystkim odwodnieniu pasa drogowego. Możliwe jest legalne odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej, jednak potrzebne są do tego niezbędne zgody wydane przez zarządcę danej drogi.

Przypominamy! wprowadzenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej jest przestępstwem. GZGK w Mińsku Mazowieckim prosi wszystkich właścicieli nieruchomości o sprawdzenie, gdzie i w jaki sposób spływają z ich terenu wody opadowe. Obecnie są w tym zakresie przeprowadzane kontrole. 

Wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...