Menu

Nawigacja

Treść Strony

Nasza gmina została tegorocznym laureatem ogólnopolskiego konkursu „Grunt na Medal”!

Polska Agencja Inwestycji i Handlu we współpracy z urzędami marszałkowskimi i Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora przyznały naszej gminie 1 miejsce w Województwie Mazowieckim! Nagroda jest tym większa, że tylko 16 samorządów w Polsce uzyskało wyróżnienie w tegorocznym konkursie.

Wczoraj podczas oficjalnego Forum konkursu, Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki Antoni Janusz Piechoski odebrał dyplom i statuetkę, które potwierdzają atrakcyjność gminnych terenów pod względem przemysłowym i inwestycyjnym. Nagrodzona nieruchomość jest położona w miejscowości Stojadła.

Wśród licznych walorów nagrodzonej działki możemy wymienić dogodne połączenia komunikacyjne (drogowe i kolejowe), bliską odległość i łatwość dojazdu do Stolicy, dostępność wykwalifikowanych pracowników, korzystną strukturę demograficzną i dynamiczne środowisko gospodarcze.

Istnieje wiele nieruchomości na naszym terenie, które spełniają podobne kryteria. Dlatego obecnie prowadzona zmiana planów zagospodarowania przestrzennego ma na celu zwiększenie szans naszej gminy w kierunku inwestycyjnym, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na zwiększenie jakości życia naszych mieszkańców i ogólny rozwój regionu.

Wydarzeniu patronował Minister Rozwoju i Technologii Pan Grzegorz Piechowiak.

Dziękujemy za przyznanie tak zaszczytnego tytułu i jednoczesne wyróżnienie terenów naszej gminy pod względem inwestycyjnym.