Menu

Nawigacja

Treść Strony

 • Podstawowe zestawienie poziom z EFRR kolor

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Gmina Mińsk Mazowiecki przystąpiła do realizacji projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, który uzyskał dofinansowanie z  Działania 4.2 Efektywność energetyczna - typ projektów – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wartość projektu wynosi 5 293 609,42 zł, w tym wartość dofinansowania 3 442 998,00 zł.
W ramach projektu zaplanowane są inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Janowie, przy ul. Strażackiej 18, Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie, Cielechowizna 1A oraz Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzózem, przy ul. Szkolnej 20. W ramach modernizacji energetycznej planowane jest przeprowadzenie następujących prac:


 1. Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Janów
 2. Instalacja c.o.

Wprowadzenie wentylacji mechanicznej z rekuperacją, wymiana instalacji c.o., poziomy i piony z rur preizolowanych, zawory podpionowe regulacyjne, zawory automatycznego odpowietrzania, zawory przygrzejnikowe termostatyczne, nowe grzejniki, wymiana kotłów, ustawienie przerw dobowych i tygodniowych, regulacja hydrauliczna instalacji po robotach termo modernizacyjnych, montaż liczników energii/ciepła.

 1. Instalacja c.w.u.

Usprawnienie systemu zaopatrzenia w cwu: montaż podgrzewaczy elektrycznych przepływowych oraz liczników na ciepła wodę.

 1. Modernizacja oświetlenia.

Uporządkowanie gospodarki oświetleniowej poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne.

 1. Montaż ogniw fotowoltaicznych.

Założono montaż zestawów o łącznym uzysku energii 75 kWp.

 1. Montaż wentylacji mechanicznej z rekuperacją.

Usprawnienie polegające na modernizacji układu wentylacji z grawitacyjnej na regulowaną, mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła, czyli montaż kompletnej instalacji z systemem rekuperacji ciepła z powietrza usuwanego.

 1. Docieplenie dachu styropapą.
  1. Wymiana stolarki okiennej.

 1. Zespół Szkół w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie
 2. Instalacja c.o.

Wymiana instalacji c.o., poziomy i piony z rur preizolowanych, zawory podpionowe regulacyjne, zawory automatycznego odpowietrzania, zawory przygrzejnikowe termostatyczne, nowe grzejniki, wymiana kotłów, ustawienie przerw dobowych i tygodniowych, regulacja hydrauliczna instalacji po robotach termomodernizacyjnych.

 1. Montaż c.w.u.

Usprawnienie systemu zaopatrzenia w cwu: montaż podgrzewaczy elektrycznych przepływowych oraz liczników na ciepła wodę.

 1. Modernizacja oświetlenia.

Uporządkowanie gospodarki oświetleniowej poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne.

 1. Montaż ogniw fotowoltaicznych.

Założono montaż zestawów o łącznym uzysku energii 34 kWp.

 1. Docieplenie ścian styropianem, docieplenie dachu styropapą.
 2. Wymiana stolarki okiennej.

 1. Szkoła Podstawowa w Brzózem
 2. Instalacja c.o.

Wprowadzenie wentylacji mechanicznej z rekuperacją, wymiana instalacji c.o., poziomy i piony z rur preizolowanych, zawory podpionowe regulacyjne, zawory automatycznego odpowietrzania, zawory przygrzejnikowe termostatyczne, nowe grzejniki, wymiana kotłów, ustawienie przerw dobowych i tygodniowych, regulacja hydrauliczna instalacji po robotach termo modernizacyjnych, montaż liczników energii/ciepła.

 1. Montaż c.w.u.

Usprawnienie systemu zaopatrzenia w cwu: kompleksowa wymiana instalacji c.w.u. wraz z montażem na instalacji cyrkulacji zaworów termostatycznych, rury preizolowane, baterie jednouchwytowe z perlatorami oraz montaż liczników na ciepłą wodę.

 1. Modernizacja oświetlenia.

Uporządkowanie gospodarki oświetleniowej poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne.

 1. Montaż ogniw fotowoltaicznych.

Założono montaż zestawów fotowoltaicznych o łącznym uzysku energii 40 kWp.

 1. Montaż wentylacji mechanicznej z rekuperacją.

Usprawnienie polegające na modernizacji układu wentylacji z grawitacyjnej na regulowaną mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła, czyli montaż kompletnej instalacji z systemem rekuperacji ciepła z powietrza usuwanego.

 1. Docieplenie ścian styropianem, docieplenie dachu styropapą.
 2. Wymiana stolarki okiennej.

Realizacja projektu jest zaplanowana na lata 2017-2018.

drukuj (Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej)

 • autor: Magdalena Kruk, data: 2017-01-26

następna strona »

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...