Menu

Nawigacja

Treść Strony

Da6K8gzfH4kAAAAASUVORK5CYII=

„Zakup i dostawa tabletów dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki w ramach realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Gmina Mińsk Mazowiecki w dniu 08.04.2020 podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

W ramach powyższej umowy Grantobiorca - Gmina Mińsk Mazowiecki otrzymała dofinansowanie w kwocie 70 000,00 zł na zakup 70 sztuk tabletów dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy. Celem projektu jest zapewnienie uczniom możliwości realizowania zdalnej nauki.

Zakupiono 70 sztuk tabletów z zestawem słuchawkowym i przekazano sprzęt do następujących placówek:

  1. Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Hallera w Mariance, 05-300 Marianka – 10 sztuk
  2. Szkoła Podstawowa im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce, ul. Mazowiecka 154, 05-300 Mińsk Mazowiecki – 10 sztuk
  3. Szkoła Podstawowa im. Ks. Antoniego Tyszki w Janowie, ul. Strażacka 18, 05-300 Janów – 10 sztuk
  4. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Południowa 20, 05-303 Stojadła – 10 sztuk
  5. Szkoła Podstawowa w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie, Cielechowizna 1A, 05-300 Cielechowizna – 10 sztuk
  6. Szkoła Podstawowa w Zamieniu, ul. Kołbielska 34, 05-300 Zamienie – 10 sztuk
  7. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzózem, ul. Szkolna 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki – 10 sztuk

Całkowita wartość projektu: 54 565,01 zł
Wartość dofinansowania: 54 565,01 zł

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...