Menu

Nawigacja

Treść Strony

Raporty z przeprowadzonych konsultacji

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki informuje o sporządzeniu raportów z przeprowadzonych konsultacji społecznych w ramach  umowy o powierzeniu grantu Nr 2/PGLW/2019 zwartą w dniu 14 maja 2019 r. pomiędzy Fundacją Promocji Gmin Polskich a Gminą Mińsk Mazowiecki, w związku z realizacją projektu „PRZESTRZEŃ GMINNA – LOKALNA WARTOŚĆ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Raporty są efektem pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego tj. Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które odbyły się w formach

  • Badanie ankietowe – ankieta internetowa;
  • Spotkanie otwarte – spotkania stacjonarne;
  • Spotkania konsultacyjne – spotkania stacjonarne

 

  • autor: Inspektor ds. gospodarki przestrzennej - mgr. inż. Urszula Milewska, data: 2020-06-30
  • Raport Nr 1 - Konsultacje - Plik PDF (PDF)
  • Raport Nr 2 - Konsultacje - Plik PDF (PDF)
  • Raport Nr 3 - Konsultacje - Plik PDF (PDF)
  • Broszura Informacyjna - Pik PDF (PDF)
  • Prezentacja dot. "Przestrzeń Gminna Lokalna Wartość" - Plik PDF (PDF)

następna strona »

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...