Menu

Nawigacja

Treść Strony

Zdalna Szkoła+

Logotyp projektu, Flaga UE, RP

„Zakup i dostawa laptopów dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki w ramach realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+"

Gmina Mińsk Mazowiecki podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła + w ramach ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Celem projektu jest zapewnienie uczniom możliwości realizowania zdalnej nauki.

W ramach powyższej umowy Grantobiorca - Gmina Mińsk Mazowiecki otrzymała dofinansowanie w kwocie 95 000,00 zł na zakup 38 sztuk laptopów dla uczniów z rodzin wielodzietnych (+3) Szkół Podstawowych z terenu Gminy.

Całkowita wartość projektu: 93 480,00 zł
Wartość dofinansowania: 93 480,00 zł

  • autor: Podinspektor ds. Zamówień Publicznych Magdalena Kruk, data: 2020-10-26

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...