Menu

Nawigacja

Treść Strony

DfJWBekXT6AAAAAElFTkSuQmCC

Planowane efekty projektu

 1. Podniesienie u 667 uczniów z obszaru Gminy Mińsk Mazowiecki kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwój indywidualnego podejścia do uczniów, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do dnia 30.06.2022 r. oraz doskonalenie u 91 nauczycieli umiejętności i kompetencji zawodowych.
 2. Rozwinięcie kompetencji kluczowych u 667 uczniów objętych wsparciem.
 3. Wykształcenie i rozwój u 667 uczniów umiejętności uniwersalnych.
 4. Wsparcie 318 uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych.
 5. Wyrównanie szans uczniów z różnych środowisk (tj. ze zróżnicowanym kapitałem środowiskowym).
 6. Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych oraz rozwój uzdolnień uczniów do dn. 30.06.2022 r.
 7. Rozwój myślenia logicznego, wykształcenie pozytywnej samooceny, odkrycie nowych obszarów potencjalnych zainteresowań do dn. 30.06.2022 r.
 8. Podniesienie atrakcyjności oferty szkoleniowej i innowacyjności w do dn.30.06.2022 r.
 9. Zwiększenie szans u 667 uczniów na efektywne wkroczenie w kolejne etapy kształcenia i w rezultacie w przyszłości na rynek pracy do dn.30.06.2022 r.
 10. Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia podstawowego do dn. 30.06.2022 r.
 11. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wczesna interwencja społeczna do dn. 30.06.2022 r.
 12. Zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych 91 nauczycieli.
 13. Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, kształcenia oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym korygowania deficytów takich jak: wady wymowy, dysleksja oraz terapii specyficznych trudności w uczeniu się ucznia młodszego.
 14. Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych.
 15. Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania.
 16. Uzupełnienie interwencji adresowanych do uczniów stanowić będzie wsparcie nauczycieli, przez co projekt dostarczy jakościowych zmian w funkcjonowaniu szkół.

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...