Menu

Nawigacja

Treść Strony

DfJWBekXT6AAAAAElFTkSuQmCC

Cel projektu

  1. Cel główny: Podniesienie u 667 uczniów z obszaru Gminy Mińsk Mazowiecki kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwój indywidualnego podejścia do uczniów, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doskonalenie u 91 nauczycieli umiejętności i kompetencji zawodowych do dnia 30.06.2022 r.
  2. W ramach projektu nastąpi wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej szkół, w tym zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK oraz doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych/matematycznych.

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...