Menu

Nawigacja

Treść Strony

  • kolaz

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestuje w obszary wiejskie”

 

Inwestycja pn. „Przebudowa drogi – części ulicy Świętego Józefa i części ulicy Pięknej w Nowych Osinach” mająca na celu ułatwienie mieszkańcom dostępu do obiektów użyteczności publicznej poprzez przebudowę odcinka ul. Świętego Józefa i części ul. Pięknej w Nowych Osinach współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 LEADER, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Całkowita wartość inwestycji: 1 707 269,80 zł.

Kwota dofinansowania: 318 149,00 zł.

 

Powyższa inwestycja  polega na przebudowie publicznej drogi gminnej Nr 220815W Stara Niedziałka - Nowe Osiny w miejscowości Nowe Osiny, odcinek 790 m oraz wykonaniu niezbędnych dla drogi urządzeń wodnych. Droga zlokalizowana na działkach, których właścicielem jest Gmina Mińsk Mazowiecki.

Jezdnia drogi szerokości 5 m o nawierzchni z mas bitumicznych, pobocze gruntowe o nawierzchni zmiennej 0,75 - 1,25 m, pobocze utwardzone w terenie zabudowanym Nowe Osiny szerokości 1,35 - 1,50 m, zjazdy do posesji szerokości 5 m , zjazdy na pola szerokości 5 m, zjazdy na drogi boczne gruntowe szer. nie większa niż 5 m, chodnik prawostronny na ul. Pięknej, długości 112,30 m. Budowa i rozbudowa urządzeń wodnych obejmuje m. in.: rowy dwustronne, przepusty pod drogą w tym obiekt mostowy, przepusty pod zjazdami na pola i drogi boczne, umocnienia koryta rzeki Srebrnej powyżej i poniżej obiektu mostowego (przepustu skrzynkowego) wraz z likwidacją wodopoju.

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...