Menu

Nawigacja

Treść Strony

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz zakup wyposażenia do SUW

 Flaga Unii Europejskiej i LOGO Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz zakup wyposażenia do SUW” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość dofinansowania: 192 490,00 zł

Przedmiotem powyższej inwestycji jest budowa pierwszego etapu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w miejscowości Kolonia Janów na odcinku od studni istniejącej zlokalizowanej w dz. nr ewid. 93 (wraz z dostosowaniem istniejącej studni jako studni rozprężnej: montaż deflektora, maty antyodorowej podwłazowym filtrem antyodorowym, z włazem żeliwnym D400 z wypełnieniem betonowym z dwoma ryglami fi600) do studni Sa2 wraz z wykonaniem oraz uruchomieniem kompletnej przepompowni ścieków PS-2 oraz komory zasuw oraz zagospodarowaniem terenu wokół przepompowni, zgodnie z dokumentacją techniczną oraz odtworzeniem nawierzchni drogowych. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w pasach drogowych dróg gminnych oraz na działkach prywatnych. Zabudowa rurociągów planowana jest metodą wykopu otwartego z rozebraniem i ponownym odtworzeniem istniejących ulepszeń dróg i nawierzchni oraz metodami bezwykopowymi przeciskami w rurach ochronnych stalowych i przewiertami sterowanymi.

Przeznaczeniem kanalizacji będzie odprowadzanie ścieków typu bytowo-gospodarczego z istniejących budynków zlokalizowanych na działkach położonych przy ul. Leśnej w Kolonii Janów na przedmiotowym odcinku.

 

  • Tablica 120_80cm EFR

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...